Bestill filmen


 
Private - 170 nok.
 
Navn
 
Adresse
 
Postnr.   By
 
 
Land
 
Telefon
 
Mailadresse
 
Bemerkninger
 
Institusjoner, kommuner m.v. 400 nok.
 
Institusjonens navn
 
Bestilt av
 
Adresse
 
Postnr.   By
 
 
Land
 
Telefon
 
Mailadresse
 
Rekvisisjonsnr.
 
ENA nr.
 
Bemerkninger
 

Formidlingssentraler/biblioteker

700 nok.

 
Institusjonens navn
 
Bestilt av
 
Adresse
 
Postnr.   By
 
 
Land
 
Telefon
 
Mailadresse
 
Rekvisisjonsnr.
 
ENA nr.
 
Bemerkninger
 
 
 
 

Slik gjør du
Velg om du bestiller filmen som privatperson (170 nok.); som institusjon, kommune m.v. (400 nok.); eller som pedagogisk sentral/bibliotek mv. (700 kr.).

 

Bemerk: Hvis du ønsker å bestille filmen til bruk i arbeidet ditt som medarbeider i en institusjon eller kommune, skal du bestille filmen som institusjon, kommune m.v. (400 nok.).

 

Vi sender en bekreftelse via mail og leverer filmen samt regning hurtigst mulig.

 

Prisene er inklusive moms, men ikke forsendelse.

 

Alle priser er opgitt i norske kroner.